26 มิถุนายน 2561
Posted by Admin PUI
ประกาศรายชื่อผู้โชคดีรับรางวัล The Sun Society Hyaluronic Acid 10 รางวัล

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี The Sun Society Hyaluronic Acid ขนาด 10 ml. 10 รางวัล ค่ะ โดยใช้วิธีการสุ่มโดยโปรแกรมอัตโนมัติ  มีรายชื่อดังต่อไปนี้ 

1. Pootiluk Srichalaluk
2. วรณัน สนธิกุลมาศ
3. Jitlada Jitarage
4. Lin Nilin
5. ulaporn lertrat
6. Aungwipa Chaitheerakij
7. NanOo Arai
8. Ruksak Chotimongkulsub
9. อภิษฐา กาญจนภูพิงค์
10.Cherry Atthakornmetha

สำหรับผู้โชคดี ให้ยืนยันสิทธิ์ ผ่านทาง Inbox facebook PURIO https://www.facebook.com/purioth/ พร้อมทั้งบอก ชื่อ เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ และ ที่อยู่จัดส่ง  ภายในไม่เกินวันที่ 28  มิถุนายน 2561 ถ้าไม่ยืนยันสิทธิ์ตามเวลาที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์นะคะ

หมายเหตุ ของรางวัลไม่สามารถ เปลี่ยนเป็นอย่างอื่นได้ คำตัดสินของคณะกรรมการ ถือเป็นที่สิ้นสุด และทุกเงื่อนไข เป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

จากกิจกรรมลุ้นรับ  The Sun Society Hyaluronic Acid ขนาด 10 ml. 10 รางวัล รายละเอียดกิจกรรม  https://www.purioth.com/article/90