Hongkong
Chef Nic Butter Cookies
รายการนี้เป็นการฝากซื้อสินค้ากับนักเดินทาง ซึ่งใช้ระยะเวลา 7-14 วัน >> วิธีการฝาก

Chef Nic Butter Cookies

  • รีวิว (0) | Rating

สินค้าประเทศ : Hongkong

หมวดหมู่สินค้า : อาหารและขนม

  • ราคา :
    • 254 บาท

    • 60 HKD

หมายเหตุ

- ราคาคำนวนอัตโนมัติจากอัตราแลกเปลี่ยน ณ ปัจจุบัน อ้างอิงตามธนาคารแห่งประเทศไทย

Cookies ของ Chef Nic พิธีกร รายการอาหารชื่อดังของฮ่องกงผู้ซึ่งตระเวณไปทั่วโลกเพื่อแสวงหาของอร่อยจากทั่วมุมโลก(1 กล่อง มี 5 แพ็ค)

Rating & Review

0/5
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0

สินค้าประเภทเดียวกัน