Hongkong
Chef Nic Classic 4-Flavor Cookies
รายการนี้เป็นการฝากซื้อสินค้ากับนักเดินทาง ซึ่งใช้ระยะเวลา 7-14 วัน >> วิธีการฝาก

Chef Nic Classic 4-Flavor Cookies

  • รีวิว (0) | Rating

สินค้าประเทศ : Hongkong

หมวดหมู่สินค้า : อาหารและขนม

  • ราคา :
    • 760 บาท

    • 180 HKD

หมายเหตุ

- ราคาคำนวนอัตโนมัติจากอัตราแลกเปลี่ยน ณ ปัจจุบัน อ้างอิงตามธนาคารแห่งประเทศไทย

คุกกี้เนยรวมรส แบรนด์ Chef Nic ประกอปไปด้วย 4 รสคลาสสิคได้แก่

- รสขม

- รสเปรี้ยว

- รสหวาน

- รสเผ็ด

1 กล่องบรรจุ 16 ถุง

Rating & Review

0/5
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0

สินค้าประเภทเดียวกัน