Hongkong
Kee Wah Bakery Egg Custard Mooncake
รายการนี้เป็นการฝากซื้อสินค้ากับนักเดินทาง ซึ่งใช้ระยะเวลา 7-14 วัน >> วิธีการฝาก

Kee Wah Bakery Egg Custard Mooncake

  • รีวิว (0) | Rating

สินค้าประเทศ : Hongkong

หมวดหมู่สินค้า : อาหารและขนม

  • ราคา :
    • 899 บาท

    • 213 HKD

หมายเหตุ

- ราคาคำนวนอัตโนมัติจากอัตราแลกเปลี่ยน ณ ปัจจุบัน อ้างอิงตามธนาคารแห่งประเทศไทย

Moon Cake จาก Kee Wah ร้านเก่าแก่ของ ฮ่องกง เปิดมาตั้งแต่ปี 1938 โดยเน้นขาย MoonCake

หาซื้อได้ที่ Central MTR Station

Rating & Review

0/5
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0

สินค้าประเภทเดียวกัน