Singapore
Bee Cheng Hiang Bakkwa Sliced pork 480g
รายการนี้เป็นการฝากซื้อสินค้ากับนักเดินทาง ซึ่งใช้ระยะเวลา 7-14 วัน >> วิธีการฝาก

Bee Cheng Hiang Bakkwa Sliced pork 480g

  • รีวิว (0) | Rating

สินค้าประเทศ : Singapore

หมวดหมู่สินค้า : อาหารและขนม

  • ราคา :
    • 848 บาท

    • 35 SGD

หมายเหตุ

- ราคาคำนวนอัตโนมัติจากอัตราแลกเปลี่ยน ณ ปัจจุบัน อ้างอิงตามธนาคารแห่งประเทศไทย

หมูแผ่นสิงคโปร์ Bakkwa ของฝากขึ้นชื่อของสิงคโปร์ ขนาด 480g

Rating & Review

0/5
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0

สินค้าประเภทเดียวกัน