Hongkong
Kee Wah Bakery Supreme Selected Mini Mooncake
รายการนี้เป็นการฝากซื้อสินค้ากับนักเดินทาง ซึ่งใช้ระยะเวลา 7-14 วัน >> วิธีการฝาก

Kee Wah Bakery Supreme Selected Mini Mooncake

  • รีวิว (0) | Rating

สินค้าประเทศ : Hongkong

หมวดหมู่สินค้า : อาหารและขนม

  • ราคา :
    • 815 บาท

    • 193 HKD

หมายเหตุ

- ราคาคำนวนอัตโนมัติจากอัตราแลกเปลี่ยน ณ ปัจจุบัน อ้างอิงตามธนาคารแห่งประเทศไทย

ชุดรวมขนมไหว้พระจัทรืของ Kee Wah Bekery ซึ่งรวมรสที่ทางร้านได้คัดสรรไว้

ในกล่องประกอปด้วย

- ใส้ถั่วแดง 2 ชิ้น

- ใส้ถั่วผสม 2 ชิ้น 

- ใส้เม็ดบัวสีทอง 2 ชิ้น

- ใส้เม็ดบัวสีขาว 2 ชิ้น

Rating & Review

0/5
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0

สินค้าประเภทเดียวกัน