Taiwan
Crystal Taro Cake(6 pcs)
รายการนี้เป็นการฝากซื้อสินค้ากับนักเดินทาง ซึ่งใช้ระยะเวลา 7-14 วัน >> วิธีการฝาก

Crystal Taro Cake(6 pcs)

  • รีวิว (0) | Rating

สินค้าประเทศ : Taiwan

หมวดหมู่สินค้า : อาหารและขนม

  • ราคา :
    • 205 บาท

    • 190 TWD

หมายเหตุ

- ราคาคำนวนอัตโนมัติจากอัตราแลกเปลี่ยน ณ ปัจจุบัน อ้างอิงตามธนาคารแห่งประเทศไทย

ขนมเปี๊ยะเผือกยอดนิยมของใต้หวัน เป็นใคร็อยากซื้อกลับด้วยความเผือกที่จัดเต็มพร้อมยัดใส้โมจิด้วย

ซื้อได้ที่ Duty Free ของสนามบิน 

Rating & Review

0/5
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0

สินค้าประเภทเดียวกัน