Singapore
Irvin Salted Egg Potato Chips 230g
รายการนี้เป็นการฝากซื้อสินค้ากับนักเดินทาง ซึ่งใช้ระยะเวลา 7-14 วัน >> วิธีการฝาก

Irvin Salted Egg Potato Chips 230g

  • รีวิว (1) | Rating

สินค้าประเทศ : Singapore

หมวดหมู่สินค้า : อาหารและขนม

  • ราคา :
    • 388 บาท

    • 16 SGD

หมายเหตุ

- ราคาคำนวนอัตโนมัติจากอัตราแลกเปลี่ยน ณ ปัจจุบัน อ้างอิงตามธนาคารแห่งประเทศไทย

มันฝรั่งทอดผสมไข่เค็ม แบรนด์ Irvin เจ้าดังจากสิงค์โปร์คัดเลือกวัตถุดิบชั้นดีเพื่อออกมาเป็นมันฝรั่งทอดแสนอร่อย

Rating & Review

3/5
0%
0
0%
0
10%
1
0%
0
0%
0
  • Punchalee Ben

23 พฤศจิกายน 2561

สินค้าประเภทเดียวกัน