Taiwan
Chia Te พายสัปปะรด 6 ชิ้น
รายการนี้เป็นการฝากซื้อสินค้ากับนักเดินทาง ซึ่งใช้ระยะเวลา 7-14 วัน >> วิธีการฝาก

Chia Te พายสัปปะรด 6 ชิ้น

  • รีวิว (0) | Rating

สินค้าประเทศ : Taiwan

หมวดหมู่สินค้า : อาหารและขนม

  • ราคา :
    • 194 บาท

    • 180 TWD

หมายเหตุ

- ราคาคำนวนอัตโนมัติจากอัตราแลกเปลี่ยน ณ ปัจจุบัน อ้างอิงตามธนาคารแห่งประเทศไทย

พายสัปปะรดของ Chia Te 6 ชิ้น ของฝากขึ้นชื่อของใต้หวันที่ใครๆก็ซื้อกับมาฝากด้วยความหอมของสัปปะรดนั่นเอง 

Rating & Review

0/5
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0

สินค้าประเภทเดียวกัน