พูริโอ้ คืออะไร?

เป็นระบบสื่อกลางที่ออกแบบมาเพื่อยกระดับการช้อปปิ้งของคุณให้กว้างไกลออกไปทั่วโลกได้ง่าย ๆ โดยที่คุณไม่ต้องเดินทางไปเอง เพียงโพสต์ประกาศฝากซื้อไว้ แล้วจะมีนักเดินทางที่กำลังจะไปเที่ยวยังจุดหมายปลายทางนั้น ๆ เข้ามายื่นข้อเสนอเพื่ออาสาไปช้อปปิ้งแทนคุณนั่นเอง

ส่วนท่านใดที่เดินทางบ่อย รักการท่องเที่ยวต่างประเทศระบบเราเปิดโอกาสให้คุณ นำพื้นที่ว่างในกระเป๋าเดินทางออกมาแชร์ และสร้างรายได้เล็ก ๆ น้อย ๆ ไปกับเรามาเป็นนักเดินทางพูริโอ้ รับรองสบายใจ ได้เงินชัวร์

คุณเป็นนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางไปต่างประเทศและอยากมีรายได้จากการท่องเที่ยว เราเปิดโอกาสให้คุณเข้ามายื่นข้อเสนอรับซื้อสินค้าให้กับผู้ฝากซื้อซึ่งนักเดินทางสามารถเสนอเงินรางวัลตามที่ตนเองพึงพอใจได้

หากคุณคือคนหนึ่งที่อยากได้สินค้าจากญี่ปุ่น แต่ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตามที่คุณไม่สามารถซื้อสินค้านั้นด้วยตัวเองได้ เราเปิดโอกาสให้คุณได้เข้ามาลงประกาศสินค้าที่คุณอยากได้ โดยจะมีนักเดินทางเข้ามายื่นข้อเสนอรับซื้อสินค้าให้

เลือกประกาศที่คุณจะรับซื้อ

ยื่นข้อเสนอ ใส่เงินรางวัล / วันที่เดินทางกลับ

รอผู้ฝากซื้อเข้ามากดยอมรับข้อเสนอ และโอนเงินเข้าระบบ

จากนั้น ช้อป ช้อป ช้อป

เข้ามาอัปเดตสถานะ “ซื้อสำเร็จ“ หรือ “ไม่สำเร็จ“

หากซื้อสำเร็จ เมื่อถึงไทยให้จัดส่งของให้กับผู้ฝากซื้อ

รอการยืนยันจากผู้ฝากซื้อ ว่าได้รับของที่ถูกต้อง ครบถ้วนแล้ว

จากนั้นรอรับ “เงินรางวัลนักเดินทาง” ได้เลย

โพสต์ประกาศฝากซื้อสินค้า

รอนักเดินทางเข้ามายื่นข้อเสนอ

กดเลือกนักเดินทางที่คุณพึงพอใจ

ชำระเงินเข้าในระบบ Purio ภายใน 48 ชั่วโมง

ระบบจะอัปเดตสถานะเป็น “จ่ายเงินแล้ว”

รอนักเดินทางกลับ และจัดส่งของให้คุณตามช่องทางที่เลือกไว้

รับของ ตรวจสอบให้เรียบร้อย จากนั้นเข้าสมาอัปเดตสถานะเป็น“รับของแล้ว”

กรณีนักเดินทางซื้อของไม่สำเร็จผู้ฝากซื้อมีสิทธิ ขอคืนเงิน หรือ ลงประกาศซ้ำ อีกรอบ

**การคืนเงิน ระบบจะอนุมัติการคืนเงินโดยหักค่าดำเนินการ 30 บาท

**ลงประกาศซ้ำ สินค้าที่ประกาศฝากซื้อจะเข้าไปอยู่ในหมวด Hot Pickเพื่อรอนักเดินทางท่านอื่นมารับฝากซื้อสินค้าให้คุณ

เงื่อนไขและกติกาสำหรับผู้ฝากซื้อและนักเดินทางในเว็บไซต์ PURIO

ผู้ใช้งานเว็บไซต์ทั้งผู้ฝากซื้อและนักเดินทาง โปรดอ่านข้อกำหนด กติกา เงื่อนไขสำคัญในการให้บริการก่อนการใช้งาน ดังนี้

1. เว็บไซต์ PURIO www.purioth.com เป็นเพียงสื่อกลางในการเชื่อมโยง “ผู้ฝากซื้อ” และ “นักเดินทาง” เท่านั้น

2. เว็บไซต์ PURIO >www.purioth.com ไม่มีส่วนรับผิดชอบในภาษีศุลกากรและค่าธรรมเนียมน้ำหนักกระเป๋าของนักเดินทาง ตลอดจนสิ่งเสพติด สิ่งผิดกฎหมายใด ๆที่ต้องห้ามนำเข้าในราชอาณาจักรไทยและญี่ปุ่นทุกชนิด โดยเป็นไปตามระเบียบประกาศหรือคำสั่งของกรมศุลกากรทั้งประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น

3. ก่อนทำการจัดซื้อ ผู้ฝากซื้อและนักเดินทางควรตกลงราคาที่พึงพอใจ เป็นสกุลเงินไทย ( บาท ) รวมถึงรายละเอียดของสินค้ากันให้ชัดเจนทั้งคุณภาพ สภาพ ชนิด ปริมาณ โดยรูปภาพจะใช้เป็นหลักฐานในการฝากซื้อ

4. ผู้ใช้งานทั้งสองฝ่ายกรุณาศึกษาข้อปฏิบัติด้านพิธีการทางศุลกากร ตามเว็บไซต์ >>https://goo.gl/K7AHBe

5. เว็บไซต์ PURIO ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิก หรือคัดออกประกาศฝากซื้อใด ๆ ที่ทีมงานพิจารณาแล้วว่ามีภาพและข้อความไม่เหมาะสม ขัดต่อกฎหมายและจริยธรรมของสังคม โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ประกาศฝากซื้อสินค้าญี่ปุ่นจากนักเดินทาง

 • สำหรับผู้ฝากซื้อ

 • ห้ามฝากซื้อสินค้าผิดกฎหมาย สินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ หรือสินค้าอื่นๆ ที่ขัดต่อกฎหมายไทยและญี่ปุ่น ขัดต่อพิธีการศุลกากรไทยและญี่ปุ่น รวมถึงระเบียบประกาศหรือคำสั่งของกรมศุลกากรทั้งประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น โปรดศึกษา  https://goo.gl/K7AHBe

 • สินค้าที่ฝากซื้อจะต้องไม่มีอัตราและปริมาณเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดในเรื่องนั้น ๆ

 • ผู้ฝากซื้อสามารถตั้งประกาศเพื่อฝากซื้อสินค้าจากประเทศญี่ปุ่นได้แบบไม่จำกัดจำนวนประกาศ

 • ใน 1 ประกาศ ผู้ฝากซื้อสามารถระบุจำนวนสินค้าที่ต้องการฝากซื้อได้สูงสุดไม่เกิน 12 ชิ้น และในหนึ่งรายการ ต้องไม่เกิน 12,000 บาท

 • ราคาสินค้าที่ผู้ฝากซื้อต้องระบุ ควรเป็นราคาที่ผู้ฝากซื้อพึงพอใจโดยคิดเป็นสกุลเงินไทย (บาท)  เท่านั้น โดยระบุราคาที่คำนวณรวมภาษี 8% และค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ที่ทางราชการอาจเรียกเก็บเพิ่มเติมในขณะนั้นไว้ด้วยแล้ว

 • การตั้งประกาศแต่ละครั้งกรุณาให้ข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียดของสินค้าที่ต้องการฝากซื้อให้ชัดเจนและละเอียดมากที่สุด เพื่อเป็นประโยชน์แก่นักเดินทาง หากนักเดินทางซื้อสินค้ามาผิดและทางเราตรวจสอบได้ว่ามีสาเหตุมาจากการที่ผู้ฝากซื้อให้ข้อมูลสินค้าไม่ครบถ้วนชัดเจน หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่ผู้ฝากซื้อจะต้องรับและจ่ายค่าสินค้าชิ้นนั้นให้กับนักเดินทาง และทางเว็บไซต์ไม่มีส่วนในการรับผิดชอบใดๆ  ทั้งสิ้น

 • เมื่อตั้งประกาศแล้วสถานะจะเป็น “เปิดรับข้อเสนอ”

 • ผู้ฝากซื้อสามารถเลือกได้ว่าจะให้นักเดินทางท่านใดเป็นผู้รับฝากซื้อสินค้าให้ ทั้งนี้ตามความพึงพอใจของราคารางวัลนักเดินทาง ที่นักเดินทางเข้ามาเสนอไว้ให้หากไม่มีรางวัลนักเดินทางใดที่พึงพอใจก็สามารถรอได้ตามกำหนดระยะเวลาของประกาศที่ได้ตั้งไว้

 • หลังจากที่ผู้ฝากซื้อชำระเงินเรียบร้อยแล้วจะไม่สามารถทำการยกเลิกใด ๆ ได้เว้นแต่ประกาศนั้นนักเดินทางแจ้งสถานะ "ซื้อไม่สำเร็จ" เข้ามา ระบบจะมีทางเลือกให้ผู้ฝากซื้อสามารถยกเลิกประกาศและขอรับเงินคืนได้ตามกติกาของ Purio

 • หลังจากมีนักเดินทางมารับฝากซื้อสินค้าแล้ว ผู้ฝากซื้อมีหน้าที่ต้องโอนเงินเต็มจำนวนเข้ามาที่เว็บไซต์ภายใน 48 ชั่วโมง นับจากที่มีสถานะ“ รอชำระเงิน” ทั้งนี้เพื่อรอการส่งต่อเงินนี้ให้นักเดินทางเมื่อได้ทำการซื้อและส่งสินค้าให้ผู้ฝากซื้อเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

 • หากไม่โอนตามกำหนดระบบจะทำการยกเลิกประกาศนี้โดยอัตโนมัติ

 • เมื่อผู้ฝากซื้อได้รับสินค้าแล้วจะต้องตรวจสอบสภาพ จำนวน แล้วอัพเดทสถานะกับทางเว็บไซต์ว่า “รับของแล้ว”  ทางเว็ปไซต์จึงจะดำเนินการโอนเงินค่าสินค้า รางวัลนักเดินทางโดยหักค่าบริการของทางเว็บไซต์และค่าธรรมเนียมการโอนเงินของธนาคารให้กับทางนักเดินทางภายใน 2 วันทำการ

 • ผู้ฝากซื้อควรตรวจสอบสินค้าให้เรียบร้อยภายใน 24 ชั่วโมง หลังจากที่ได้เซ็นชื่อรับพัสดุไป หากไม่ตรงตามความต้องการที่ฝากซื้อ กรุณาติดต่อเว็ปไซต์โดยด่วน และเว็ปไซต์เป็นแต่เพียงสื่อกลางประสานงานให้ แต่ไม่มีส่วนรับผิดชอบใด ๆ ต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการฝากซื้อที่ไม่ตรงตามความต้องการ

 • ในกรณีที่นักเดินทางไม่สามารถซื้อสินค้าได้สำเร็จไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม เว็บไซต์จะให้ผู้ฝากซื้อสามารถเลือกได้ว่าจะขึ้นประกาศอีกรอบ หรือขอรับเงินคืน หากขอรับเงินคืน เว็บไซต์จะโอนเงินคืนผู้ฝากซื้อโดยหักค่าดำเนินการไว้ 30 บาท ( ทั้งนี้ให้นับไปอีก 7 วันจากวันที่เดินทางกลับที่นักเดินทางระบุไว้ในระบบ ซึ่งถ้านักเดินทางไม่ได้มาอัพเดทไว้ว่า “ซื้อสำเร็จ”  เราจะถือเป็นอันสิ้นสุด การรับหิ้วนั้นไม่สำเร็จ ) สถานะจะแสดง  “ซื้อไม่สำเร็จ”  สำหรับประกาศนั้น

 • หากการฝากซื้อไม่สำเร็จไม่ว่าจะด้วยกรณีใด ๆ หรือนักเดินทางไม่ส่งมอบสินค้าให้ผู้ฝากซื้อเรียบร้อยภายใน 7 วัน นับจากวันถัดจากวันที่เดินทางกลับของนักเดินทาง โดยให้นับที่เวลา 23:59 น. ของวันที่ 7 เป็นเกณฑ์  ผู้ฝากซื้อมีโอกาสเลือกได้ว่าจะให้ประกาศนั้นขึ้นซ้ำอีก 7 วัน  หรือหากผู้ฝากซื้อต้องการขอรับเงินคืน ผู้ฝากซื้อจะได้รับเงินคืนเต็มจำนวน หลังจากหักค่าดำเนินการ 30 บาทไว้แล้วเท่านั้น

 • เป็นหน้าที่ของผู้ฝากซื้อที่จะต้องระบุให้ชัดเจนถึงสภาพของสินค้าที่ฝากซื้อ ทั้งสี รุ่น ขนาด ปริมาณ และรูปภาพที่ถูกต้องโดยให้ยึดภาพถ่ายที่ผู้ฝากซื้อใส่ไว้ตอนแรกเป็นสำคัญ

 • การชำระเงินมีเพียงการโอนเข้าบัญชีธนาคารที่ระบุไว้นี้เท่านั้น ผู้ฝากซื้อควรระวังผู้แอบอ้างชื่อเอาบัญชีของเว็บไซต์ PURIO ไปใช้  มีเพียงบัญชีที่ระบุไว้นี้เท่านั้น

 • ถ้าผู้ฝากซื้อไม่อัพเดทสถานะเป็น “รับของแล้ว” ภายใน 5 วันนับจากวันถัดจากวันที่นักเดินทางส่งรายละเอียดการจัดส่งของเข้ามาในระบบแล้ว  เว็บไซต์ PURIO จะถือว่าผู้ฝากซื้อได้รับของถูกต้องและครบถ้วนแล้ว โดยจะทำการอัพเดทสถานะเป็น “รับของแล้ว” และจะทำการโอนเงินให้นักเดินทางต่อไป

 • หากมีผลประโยชน์จากการคืนภาษีสำหรับนักท่องเที่ยว ( Tax Refund for tourist , Tax Free )  หรือการลดราคาใด ๆ ของสินค้า ให้ประโยชน์ส่วนนี้เป็นของฝ่ายนักเดินทาง โดยถือว่าผู้ฝากซื้อยอมรับและจะไม่เรียกร้องผลประโยชน์หรือค่าเสียหายใด  ๆ

 • กรณีสินค้าชำรุดและเว็บไซต์พิจารณาแล้วว่าต้องมีการโอนเงินคืนผู้ฝากซื้อ เว็บไซต์ขอหักค่าดำเนินการ 30 บาท

 • สำหรับนักเดินทาง

 • นักเดินทางสามารถเลือกรับฝากซื้อสินค้าได้ไม่เกิน 12 รายการ และหรือรวมมูลค่าทุกรายการแล้วต้องไม่เกิน 12,000 บาท หากเกินระบบจะไม่อนุญาตให้ทำรายการต่อได้  

 • ก่อนการซื้อสินค้า นักเดินทางต้องตรวจสอบสถานะประกาศของผู้ฝากซื้อว่าแสดงสถานะ “จ่ายเงินแล้ว” แล้วเท่านั้น นักเดินทางจึงค่อยดำเนินการจัดซื้อสินค้าตามรายการได้ มิฉะนั้นทางเว็บไซต์จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น

 • เป็นหน้าที่ของนักเดินทางที่จะต้องจัดซื้อสินค้าให้ครบจำนวนและ ให้ตรงกับความต้องการของผู้ฝากซื้อ หากเว็ปไซต์ได้รับการร้องเรียนจากผู้ฝากซื้อว่าสินค้าไม่ครบจำนวนหรือไม่ตรงตามความต้องการของผู้ฝากซื้อ และเว็บไซต์ตรวจสอบแล้วว่าเป็นความจริง ขอสงวนสิทธิ์โอนเงินค่าสินค้าและรางวัลนักเดินทางโดยดำนวณอัตราใหม่ตามความเป็นจริง และเว็ปไซต์ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายหรือความเสียหายใด ๆ อันเกิดจากการซื้อสินค้าไม่ครบจำนวนและไม่ตรงตามความต้องการของผู้ฝากซื้อ

 • นักเดินทางควรเก็บใบเสร็จรับเงินเพื่อใช้เป็นหลักฐานกับผู้ฝากซื้อทุกครั้ง โดยเฉพาะถ้าเป็นสินค้าแบรนด์เนมควรอย่างยิ่งที่จะแสดงหลักฐานการซื้อว่าเป็นสินค้าจริง

 • เป็นหน้าที่และดุลยพินิจของนักเดินทางที่จะต้องประเมินความเสี่ยงใด ๆ ที่จะเกิดขึ้นจากการรับฝากซื้อสินค้า โดยการศึกษาให้ดีจากระเบียบพิธีการศุลกากรไทย https://goo.gl/K7AHBe  ก่อนตัดสินใจเสนอราคาเพื่อรับฝากซื้อ  เว็บไซต์ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ กับการจัดหาสินค้าและความรับผิดชอบ

 • นักเดินทางสามารถเสนอราคารางวัลนักเดินทางในการรับฝากซื้อกับผู้ฝากซื้อ ซึ่งเป็นราคารางวัลนักเดินทางที่ตนเองพอใจจะรับฝากซื้อ เพื่อเป็นตัวเลือกให้กับผู้ฝากซื้อ และเมื่อเสนอราคารางวัลนักเดินทางใดแล้วถือเป็นราคาสุดท้ายที่พอใจ จะไม่มีการเรียกร้องขอเพิ่มราคา ค่าบริการใด ๆ อีกทั้งสิ้นจากผู้ฝากซื้อ

 • หากมีภาษีนำเข้าใด ๆ เกิดขึ้น หรือมีค่าปรับศุลกากรใดเกิดขึ้น ต้องยอมรับว่าไม่สามารถเรียกเก็บเพิ่มจากทางผู้ฝากซื้อและเว็บไซต์ PURIO ได้ แนะนำนักเดินทางควรคำนวณภาษีส่วนนี้เผื่อไว้ตอนเสนอรับฝากซื้อในส่วนของรางวัลนักเดินทาง

 • นักเดินทางจะต้องยอมรับว่าหากสินค้าที่นักเดินทางรับฝากซื้อถูกศุลกากรกัก ไม่ว่าด้วยเหตุใด ทางเว็บไซต์ PURIO และผู้ฝากซื้อจะไม่รับผิดชอบ และหากสินค้ามีความผิดตามกฎหมาย นักเดินทางต้องรับผิดชอบเองทั้งสิ้น

 • นักเดินทางมีหน้าที่ดูแลสินค้า หลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่จะได้รับความเสียหาย แตกหัก สูญหาย จนกว่าจะถึงขึ้นตอนการส่งมอบของให้ผู้ฝากซื้อ

 • นักเดินทางมีหน้าที่ส่งมอบสินค้าให้ผู้ฝากซื้อตามช่องทางที่ผู้ฝากซื้อได้แจ้งไว้ และควรเก็บใบเสร็จบริการส่งของไว้ให้ดีเพื่อเป็นหลักฐานว่าได้ดำเนินการส่งสินค้าแล้ว และสามารถติดตามได้หากเกิดการสูญหายระหว่างจัดส่ง ทั้งนี้หากผู้ฝากซื้อแจ้งไว้ว่าให้จัดส่งโดย EMS แล้วนักเดินทางทำการจัดส่งโดยไปรษณีย์แบบลงทะเบียน ซึงไม่ตรงตามความต้องการของผู้ฝากซื้อ แล้วสินค้าเกิดชำรุด เสียหาย นักเดินทางจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อความเสียหาย

 • นักเดินทางเป็นผู้รับผิดชอบค่าจัดส่งเต็มจำนวนโดย EMS หรือ Kerry หรือ SkyBox แล้วแต่ผู้ฝากซื้อเลือกไว้ และจำเป็นต้องส่งมอบสินค้าให้ผู้ฝากซื้อให้เรียบร้อยภายใน 5 วันนับจากวันที่เดินทางกลับที่ระบุไว้ในขั้นตอนโพสเสนอรับฝากซื้อ

 • นักเดินทางจะต้องเข้ามาอัพเดทสถานะทั้ง “ซื้อสำเร็จ” และ “จัดส่งแล้ว” ภายใน 7 วัน นับจากวันที่เดินทางกลับที่นักเดินทางเองได้ระบุไว้แต่แรกตอนรับฝากซื้อ  หากไม่มีการมาอัพเดทสถานะดังกล่าวตามระยะเวลาที่กำหนด เราจะถือว่าการฝากซื้อนั้นไม่สำเร็จ และเกิดความเสียหายใด ๆ นักเดินทางไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้นจากผู้ฝากซื้อ และเว็บไซต์ PURIO ได้

 • หากสถานะของประกาศอัพเดทจากผู้ฝากซื้อแล้วว่า “รับของแล้ว”  ทางเว็บไซต์ PURIO จะทำการโอนเงินค่าสินค้าตามระบุในประกาศและรางวัลนักเดินทาง ให้แก่นักเดินทางภายใน 2 วันทำการ ยกเว้นอาจจะล่าช้าอันเนื่องจากติดวันหยุดนักขัตฤกษ์และเสาร์-อาทิตย์

 • ขั้นตอนการสมัครลงทะเบียนเข้ามาเป็นนักเดินทางรับฝากซื้อกับเว็บไซต์ PURIO จะให้สมัครโดยยืนยันตัวตนด้วยการกอกข้อมูลเลขที่บัตรประชาชน รายละเอียดเลขที่บัญชีธนาคาร ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ เข้ามาในระบบ  

 • หากมีผลประโยชน์จากการคืนภาษีสำหรับนักท่องเที่ยว ( Tax Refund for tourist, Tax Free )  หรือการลดราคาใด ๆ ของสินค้า ให้ประโยชน์ส่วนนี้เป็นของฝ่ายนักเดินทาง

 • ขั้นตอนที่นักเดินทางอัพเดทสถานะว่า จัดส่งแล้ว และต้องเข้ามาระบุรายละเอียดของหลักฐานการส่งของทั้งทาง EMS และ Sky Box  เช่น หมายเลยอ้างอิงของเอกสารการส่งของ วันที่ เวลา สถานที่ส่งของ ในเว็บไซต์ PURIO ทันที และจำเป็นอย่างยิ่งที่นักเดินทางจะต้องใส่รูปหลักฐานการส่งของเข้ามาที่เว็บไซต์ PURIO ด้วย

สถานะทั้ง 7

 • เปิดรับข้อเสนอ :
 • เมื่อผู้ฝากซื้อใส่ออเดอร์เรียบร้อย :

 • รอชำระเงิน :
 • เมื่อผู้ฝากซื้อตกลงใจเลือกราคาที่นักเดินทางเสนอเข้ามา  ต้องโอนเงินภายใน 48 ชั่วโมง  

 • จ่ายเงินแล้ว :
 • ผู้ฝากซื้อจะต้องเข้ามากรอกหลักฐานการโอนในระบบ ( หมายเลขอ้างอิง ชื่อธนาคาร  เวลาที่โอน จำนวนเงินที่โอน  )  และระบบหลังบ้านจะตรวจสอบ และจะเป็นผู้อัพเดทสถานะนี้ในเว็บไซต์เอง

 • ซื้อสำเร็จ :
 • นักเดินทางจะต้องเข้ามาอัพเดทสถานะเมื่อซื้อสินค้าได้แล้ว สินค้าอยู่ในมือ พร้อมที่จะส่งมอบ

 • จัดส่งแล้ว :
 • นักเดินทางจะต้องเข้ามาอัพเดทในระบบเมื่อได้ทำการจัดส่งของที่ไปรษณีย์ ( EMS ) หรือ Skybox เรียบร้อยแล้ว และจะต้องใส่ Tracking Number ของพัสดุในเว็ปไซต์ด้วยเพื่ออ้างอิงหากการจัดส่งล่าช้าหรือไม่ถึงมือผู้ฝากซื้อ

 • รับของแล้ว :
 • ผู้ฝากซื้อจะต้องเข้ามาอัพเดทสถานะเมื่อได้รับสินค้าและตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว

 • ซื้อไม่สำเร็จ :
 • ระบบจะให้ผู้ฝากซื้อ 2  ทางเลือกคือ ขึ้นประกาศใหม่อีกรอบ 7 วัน หรือขอรับเงินคืนโดยหักค่าดำเนินการ 30 บาท

  1. ** หากผู้ฝากซื้อเลือกขึ้นประกาศใหม่อีกรอบ 7 วัน สถานะของประกาศจะกลับไปเป็น "จ่ายเงินแล้ว"และมีรายละเอียดราคาของครั้งที่แล้วระบุไว้เลย ไม่มีให้เสนอราคารางวัลนักเดินทางแล้วและเว็บไซต์จะแสดงประกาศนี้ไว้ว่าประกาศพร้อมซื้อต่อรองไม่ได้เหมาะกับผู้ที่อยู่ต่างประเทศอยู่แล้ว หรือผู้ที่ยอมรับได้และไม่อยากเป็นตัวเลือกในการต่อรองราคา

  2. ** Refund   โอนเงินคืนภายใน 2 วันทำการ นับจากสถานะเป็น"คืนเงินสำเร็จ"ยกเว้นอาจจะล่าช้าอันเนื่องจากติดวันหยุดนักขัตฤกษ์และเสาร์-อาทิตย์