Hongkong
Kit Kat Mixed Share Bag 476g
รายการนี้เป็นการฝากซื้อสินค้ากับนักเดินทาง ซึ่งใช้ระยะเวลา 7-14 วัน >> วิธีการฝาก

Kit Kat Mixed Share Bag 476g

  • รีวิว (0) | Rating

สินค้าประเทศ : Hongkong

หมวดหมู่สินค้า : อาหารและขนม

  • ราคา :
    • 591 บาท

    • 140 HKD

หมายเหตุ

- ราคาคำนวนอัตโนมัติจากอัตราแลกเปลี่ยน ณ ปัจจุบัน อ้างอิงตามธนาคารแห่งประเทศไทย

Kit Kat Mixed Share รวม Kit Kat รสต่างๆ 4 รสนั่นก็คือ

- ส้ม 

- คุกกี้แอนด์ครีม

- ดาร์คช็อก

- รสดั้งเดิม

1 ถุงมี 23 ชิ้น

Rating & Review

0/5
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0

สินค้าประเภทเดียวกัน