Singapore
Oreo Mildly Sweet Cream 12 Pack
รายการนี้เป็นการฝากซื้อสินค้ากับนักเดินทาง ซึ่งใช้ระยะเวลา 7-14 วัน >> วิธีการฝาก

Oreo Mildly Sweet Cream 12 Pack

  • รีวิว (0) | Rating

สินค้าประเทศ : Singapore

หมวดหมู่สินค้า : อาหารและขนม

  • ราคา :
    • 485 บาท

    • 20 SGD

หมายเหตุ

- ราคาคำนวนอัตโนมัติจากอัตราแลกเปลี่ยน ณ ปัจจุบัน อ้างอิงตามธนาคารแห่งประเทศไทย

คุกกี้ oreo ลดดั้งเดิมแต่เป็นการปรับระดับความหวานลงมาจากเดิมเลยเรียกว่า Mildy Sweet โดย 1 Pack ใหญ่ มี 12 ถุง 

Rating & Review

0/5
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0

สินค้าประเภทเดียวกัน