สำหรับผู้ฝากซื้อ

 1. สมัครสมาชิก
 2. เข้ามาโพสต์ประกาศฝากซื้อตามกติกาของ Purio
 3. รอนักเดินทางเข้ามารับอาสาเสนอไปซื้อสินค้าให้ ( นักเดินทางสามารถเสนอราคารางวัลนักเดินทางได้ )
 4. กดเลือกนักเดินทางที่คุณพอใจ เพื่อยืนยันให้เค้าไปซื้อสินค้าให้ ( สามารถเลือกได้ว่าจะให้นักเดินทางท่านใดเป็นผู้ไปซื้อสินค้าให้ โดยอาจพิจารณาจากรางวัลนักเดินทางที่นักเดินทางเสนอมา และกำหนดการเดินทางกลับของนักเดินทาง ) 
 5. ชำระเงินเข้ามาในระบบ Purio ภายใน 48 ชั่วโมง ด้วยการโอนเงินเข้ามาในธนาคารที่ระบุไว้ในระบบเท่านั้น และผู้ฝากซื้อจำเป็นต้องส่งหลักฐานการโอนเข้ามาในระบบ Purio จากนั้นระบบจะตรวจสอบ และอัพเดทสถานะว่า "จ่ายเงินเแล้ว"  ประกาศนั้นจึงจะเป็นประกาศที่สมบูรณ์พร้อมให้นักเดินทางไปซื้อสินค้าได้ 
 6. รอนักเดินทางซื้อสินค้ากลับมาถึงเมืองไทยตามวันที่นักเดินทางระบุไว้ และจัดส่งของให้คุณตามช่องทางการจัดส่งที่คุณเลือกไว้
 7. รับของ ตรวจสอบความเรียบร้อย และเข้ามาอัพเดทสถานะว่า “รับของแล้ว” ในระบบ

หมายเหตุ : หากโอนเงินเข้ามาแล้วไม่สามารถยกเลิกประกาศได้เว้นแต่ประกาศนั้นนักเดินทางแจ้งสถานะ “ซื้อไม่สำเร็จ” เข้ามาระบบจะมีทางเลือกให้ผู้ฝากซื้อสามารถยกเลิกประกาศและขอรับเงินคืนได้ตามกติกาของ Purio 

 

สำหรับนักเดินทาง

 1. สมัครสมาชิก ยืนยันตัวตนกับระบบ Purio
 2. เลือกเสนอราคารางวัลนักเดินทางที่พอใจให้กับประกาศที่คุณสนใจว่าจะสามารถไปซื้อของตามความต้องการของผู้ฝากซื้อได้
 3. รอรับเลือกจากผู้ฝากซื้อ
 4. หากมีผู้ฝากซื้อเลือกคุณแล้ว ให้รอผู้ฝากซื้อชำระเงินเข้ามาในระบบ Purio ก่อน ซึ่งสถานะของประกาศจะขึ้นเป็น “จ่ายเงินแล้ว” เพราะนั่นแสดงว่าเงินได้ถูกโอนมารอไว้แล้วในระบบ ขั้นตอนนี้ให้คุณดำเนินการซื้อสินค้าได้
 5. ช้อปปิ้งของ เมื่อซื้อของได้เรียบร้อย จำเป็นที่คุณจะต้องเข้ามาอัพเดทสถานะด้วยว่า “ซื้อสำเร็จ” 
 6. เดินทางกลับถึงเมืองไทย ดำเนินการจัดส่งของภายใน 5 วัน ( นับจากวันถัดจากวันที่เดินทางกลับถึงเมืองไทย ) แล้วอัพเดทสถานะเป็น “จัดส่งแล้ว” ในระบบ 
 7. เมื่อผู้ฝากซื้อได้รับของแล้ว ระบบ Purio จะโอนเงินของผู้ฝากซื้อที่ให้ไว้เป็นค่าสินค้าและรางวัลนักเดินทางให้กับคุณภายใน 2 วันทำการ